2321 0 65875 - Κιν.: 697 330 8771 [email protected]

Βιτρίνες αναψυκτικών όρθιες

Ψυγεία βιτρίνες επαγγελματικά για προϊόντα αναψυκτικών, γαλακτομικών και άλλων συναφών προϊόντων, σε μεγάλη ποικιλία, τόσο σε χωρητικότητα όσο και σε λειτουργικότητα!

Περιγραφή

  • Θερμοκρασίες συντήρησης +1+8c
  • Θερμοκρασίες κατάψυξης -12-22c