Λυόμενοι ψυκτικοί θάλαμοι
  • Λυόμενος ψυκτικός θάλαμος, αποτελούμενος από πανέλα με ενσωματωμένες υγειονομικές γωνίες, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με πλαστικούς συνδέσμους.
  • Με ενισχυμένο ανοξείδωτο δάπεδο με ενσωματωμένες υγειονομικές γωνίες ικανοποιώντας το πρότυπο HACCP.