2321 0 65875 - Κιν.: 697 330 8771 [email protected]

Φρυγανιέρες αυτόματες

Φρυγανιέρες αυτόματες

Περιγραφή

  • Φρυγανιέρες αυτόματες (αλυσίδα)
  • Φρυγανιέρες με αντιστάσεις