2321 0 65875 - Κιν.: 697 330 8771 [email protected]

Βιτρίνες Κρεάτων

  • Bιτρίνες προβολής κρεάτων με πρωτότυπη σχεδίαση, πλήρως ανοξείδωτες, σε διάφορες διαστάσεις.
  •  Η μεγαλύτερες βιτρίνες αυτού του τύπου στην αγορά, με δυνατότητα προβολής ολόκληρων σφαγίων.