2321 0 65875 - Κιν.: 697 330 8771 [email protected]

Ψύκτης Νερού Ερμαρίου

Ψύκτης Νερού Ερμαρίου

Περιγραφή

  • Ισχύς (Hp) : 3/8• Απόδοση (lt/ώρα) : 70 (εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εισερχόμενου νερού)
    • Δεξαμενή νερού (lt) : 8
    • Ανοξείδωτη δεξαμενή νερού, σωληνώσεις, ρακόρ.