2321 0 65875 - Κιν.: 697 330 8771 [email protected]

Ψύκτης Αρτοποιείου

Ψύκτης Αρτοποιείου

Περιγραφή

  • Ισχύς (Hp) : 1,0
  • Απόδοση (lt/ώρα) : 300 (εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εισερχόμενου νερού)
  • Συνεχούς ροής