2321 0 65875 - Κιν.: 697 330 8771 [email protected]

Περιγραφή

  • Λυόμενος ψυκτικός θάλαμος, αποτελούμενος από πανέλα με ενσωματωμένες υγειονομικές γωνίες, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με πλαστικούς συνδέσμους.
  • Με ενισχυμένο ανοξείδωτο δάπεδο με ενσωματωμένες υγειονομικές γωνίες ικανοποιώντας το πρότυπο HACCP.