2321 0 65875 - Κιν.: 697 330 8771 [email protected]

Επιδαπέδιος Ψύκτης Νερού / Ανοξείδωτος

Επιδαπέδιος Ψύκτης Νερού / Ανοξείδωτος

Περιγραφή

  •  Ισχύς (Hp) : 3/8
  • Απόδοση (lt/ώρα) : 65 (εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εισερχόμενου νερού)
  • Δεξαμενή νερού (lt) : 8
  • Ανοξείδωτη δεξαμενή νερού, σωληνώσεις, ρακόρ.