2321 0 65875 - Κιν.: 697 330 8771 [email protected]

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς για λουκάνικα

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς για λουκάνικα

Περιγραφή

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς για λουκάνικα