2321 0 65875 - Κιν.: 697 330 8771 [email protected]

Μελέτη

Κίναλης Απόστολος - ΜελέτηΑπό μία απλή κατασκευή μέχρι μια μερική ή ολική ανακαίνιση του καταστήματος σας, πραγματοποιούμε την μελέτη και την σχεδίαση του χώρου, σύμφωνα με προδιαγραφές που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης σας τόσο σε αισθητικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός παρέχονται δωρεάν!