2321 0 65875 - Κιν.: 697 330 8771 [email protected]

Ζυμωτήρια κρεατοειδών

  • Ιδανικό για την παρασκευή μίγματος  σε προϊόντα κιμά και λουκάνικων.
  • Ο άξονας αναδευσης   αφαιρείται εύκολα για τον καθαρισμό του.
  • Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη  κατασκευή (18/10) .
  • Ο άξονας αναδευσης   αφαιρείται εύκολα για τον καθαρισμό του.
  • Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα .
  • Κατάλληλο για Κρεοπωλεία   και εστιατόρια