Ψύκτης Νερού Ερμαρίου

Ψύκτης Νερού Ερμαρίου

Πωλήθηκαν: 0

Ψύκτης Νερού Ερμαρίου

  • Ισχύς (Hp) : 3/8• Απόδοση (lt/ώρα) : 70 (εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εισερχόμενου νερού)
    • Δεξαμενή νερού (lt) : 8
    • Ανοξείδωτη δεξαμενή νερού, σωληνώσεις, ρακόρ.