Ποτηριέρα με inox πόρτες
  • Σε διαστάσεις σύμφωνα με τής ανάγκες τής επειχήρησής σας.