2321 0 65875 - Κιν.: 697 330 8771 [email protected]

Ερμάριο κρεοπωλείου

Ερμάριο κρεοπωλείου

Περιγραφή

  • Σε διαστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.