2321 0 65875 - Κιν.: 697 330 8771 [email protected]

Ερμάριο ιχθυοπωλείου

Ερμάριο ιχθυοπωλείου

Διαστάσεις

  • 120x120x90-110
  • 160x120x90-110
  • 200x120x90-110