Ερμάριο ανοιχτό (Παραδωτήριο)
  • Σε διαστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.