Επιδαπέδιος Ψύκτης Νερού / Ανοξείδωτος

Επιδαπέδιος Ψύκτης Νερού / Ανοξείδωτος

Πωλήθηκαν: 0

Επιδαπέδιος Ψύκτης Νερού / Ανοξείδωτος

  •  Ισχύς (Hp) : 3/8
  • Απόδοση (lt/ώρα) : 65 (εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εισερχόμενου νερού)
  • Δεξαμενή νερού (lt) : 8
  • Ανοξείδωτη δεξαμενή νερού, σωληνώσεις, ρακόρ.