2321 0 65875 - Κιν.: 697 330 8771 [email protected]

Ανοξείδωτη χοάνη τοίχου και κέντρου

Ανοξείδωτη χοάνη τοίχου και κέντρου

Περιγραφή

  • Σε διαστάσεις σύμφωνα με τής ανάγκες τής επειχήρησής σας.