2321 0 65875 - Κιν.: 697 330 8771 [email protected]

Ανοιχτή λάντζα με 1 γούρνα

Τις  ανοξείδωτες λάντζες θα τις βρείτε στις παρακάτω διαστάσεις:

  • 60x60x86      Γούρνα:  25x25x16 ή Φ26 ἠ 34x37x15
  • 100x60x86    Γούρνα:  25x25x16 ή Φ26 ἠ 34x37x15
  • 140x60x86    Γούρνα:  25x25x16 ή Φ26 ἠ 34x37x15
  • 70x70x86      Γούρνα:  40x40x25 ἠ 50x50x30
  • 120x70x86    Γούρνα:  40x40x25 ἠ 50x50x30
  • 140x70x86    Γούρνα:  40x40x25 ἠ 50x50x30