Τώρα θα ξεκινήσουν όλες οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, εργασίες κατασκευής ή ανακαίνισης του καταστήματος. Καθ’ όλη την πορεία, η επίβλεψη και καθοδήγηση των εργασιών από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας θα είναι συνεχής και επιμελής, ώστε το έργο να παραδίδεται εμπρόθεσμα και το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.